Nyt JCI Danmark partnerskab

Det nyeste JCI Danmark partnerskab er med organisationen help2help. help2help er en frivillighedsportal, der samarbejder med mange store organisationer og foreninger i Danmark. De har desuden en base af personer, der ønsker at lave frivilligt arbejde.

Aftalen med help2help bakker op om det faktum, at JCI er en udviklingsorganisation og ikke en driftsorganisation. Det betyder i praksis, at mange af de projekter, som har kørt i x antal år og udtømt deres udviklingspotentiale, kan fortsætte med uformindsket kraft landet over. Partnerskabet med help2help giver mulighed for at vores aflagte JCI-projekter kan videreføres.
Et eksempel er ”Projekt Julehjælp”: Det er et JCI-født projekt, og her vil vi kunne videregive vores ekspertise og erfaringer om projektet til help2help.

Partnerskabet giver også en mulighed for, at flere JCI-medlemmer får muligheden for at udvikle sig og få erfaring som trænere, facilitatorer mv. Vi får muligheden for at træne på kurser, facilitere workshops og coache både de frivillige og dem, der er tilknyttet organisationerne – især de lokale foreninger har stor interesse heri.

I partnerskabet ses også en mulighed for, at JCI’erne kan fungere som udviklingsressourcer, når det gælder udvikling af processer. Mange af de store organisationer har en ”fast måde”, som de altid gør tingene på; f.eks. landsdækkende indsamlinger. De vil gerne se nye muligheder, og her kommer vi igen på banen. Vi kan være med til at inspirere og udvikle interessante ideer og projekter, som via organisationernes store netværk bliver implementeret landet over.

Derudover består partnerskabet i, at JCI kan efterspørge frivillige hænder hos help2help til JCI aktiviteter ud fra ”noget for noget” devisen.

De gode elementer i partnerskabet fortsætter, da JCI bliver officiel samarbejdspartner med help2help fx bliver omtalt i deres online frivillighedsmagasin, hvor vi allerede har haft den første artikel, der fortæller om, hvad JCI er, læs mere på http://issuu.com/help2help/docs/helpers_magazine_nr_2.pptx/1” (side 10-11).

 

Derfor er det vigtigt, at lokalafdelingerne sørge for at tænke muligheder i dette partnerskab, når der skal laves projekter. Her har vi virkelig fået muligheden for at samarbejde med store organisationer og deres lokalforeninger og dermed lave interessante projekter og undervisninger, der kan udvikle os.

Vi ser meget frem til at arbejde sammen med help2help og glæder os til at se hvilket udbytte det vil give allerede i 2015.

 

Claus Rasmussen, EVP-P & Karen Würtz, Development Director 2014

Tags: , , , , , ,

JCI Danmark

JCI Danmark